DIGITALA TJÄNSTER

Hälsorådgivning

Målet med en hälsorådgivning är att hjälpa dig att stärka ditt immunförsvar, underlätta stresshantering och förslag på behandling av eventuella hälsoproblem. Varje samtal är konfidentiellt och mina rekommendationer utgår alltid ifrån dig och dina personliga behov.  Ett hälsosamtal bygger på att du i lugn och ro berättar för mig hur du mår och dina funderingar kring din hälsa. Ange i din bokning om du föredrar att göra rådgivningen via telefon eller mail. Mail med rekommendationer ingår.

60 min: 750 kr

Kostrådgivning

Genomgång av din nuvarande kost och dina eventuella hälsoproblem. Samtalet bygger på att du i lugn och ro berättar för mig hur du mår och dina funderingar kring din kost. Förslag på justeringar i nuvarande kost ingår och skickas efteråt via mail. Ange i din bokning om du föredrar att göra rådgivningen via telefon eller mail.

60 min: 750 kr

Samtal

Stödjande samtal där du får prata om vad du vill. Jag har tystnadsplikt och samtalet dokumenteras inte.

60 min: 650 kr

Observera att jag inte ställer någon diagnos eller ger rekommendationer kring medicinering av allvarliga sjukdomar.

Undermeny